Προσοχή! Τα πάντα είναι σε δοκιμαστική φάση!

Κατευθύνσεις

Οι πιό κάτω «κατευθυντήριες γραμμές» δεν έχουν την έννοια της επιβολής. Έχουν αποφασιστεί συλλογικά απ' όλους όσοι συμμετέχουν σ' αυτό το εγχείρημα. Η ανάρτησή τους εδώ έχει τον χαρακτήρα περισσότερο υπόμνησης αλλά και δήλωσης της ταυτότητας του φανζίν στους... εισερχομένους.
  1. α
  2. β
  3. γ